Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ถาม-ตอบ (O08)

กลุ่ม :
ค้นหา :
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งปัญหาที่แนะนำ

1. ทาง Facebook 

2. ทาง E-mail 

3. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1555

4. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตจตุจักร


เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสม่ำเสมอและข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามเรื่องฯได้

โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 3 - 5 วัน แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบจะติดต่อกลับไป หรือหากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับสามารถติดต่อได้โดยตรงกับฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-3444 ต่อ 5204
 
หากท่านต้องการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV ให้เตรียมใบรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน(ใบลงบันทึกประจำวัน) มาแสดงที่สำนักงานเขต

กรณีที่ต้องการบันทึกภาพด้วยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาใบรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน(ใบลงบันทึกประจำวัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3. สื่อบันทึกภาพ เช่น Flash drive, DVD, CD, Memory card เป็นต้น

หมายเหตุ   สามารถตรวจสอบภาพย้อนหลังได้ 15 วันนับจากวันปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้บริเวณต่อไปนี้

1. ทางแยกสัญญาณไฟจราจรรัชโยธิน
2. ทางแยกสัญญาณไฟจราจรเกษตร
3. ทางแยกสัญญาณไฟจราจรปากทางลาดพร้าว
4. ทางแยกสัญญาณไฟจราจรรัชดา-ลาดพร้าว
5. สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยอาภาภิรมย์
6. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมอชิตเก่า
8. ซอยลาดพร้าว 21
9. สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิตใหม่)
10. ลานจอดรถยนต์ BTS (หมอชิต)


กรณีที่เหตุการณ์เกิดก่อน 15 วัน หรือ นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรงที่


ศูนย์ควบคุมระบบจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987, 0 2225 6972
บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความสามารถมาทำบัตรใหม่ได้เลยที่สำนักงานเขตจตุจักร

หากไม่ได้ทำบัตรประชาชนใบเก่าที่สำนักงานเขตจตุจักร ให้เตรียมเอกสารที่ทางรัฐออกให้มีใบหน้าของเจ้าของบัตรด้วย เช่น ใบขับขี่, พาสปอร์ต เป็นต้น กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถนำพยาน(ญาติ) จำนวน 1 คน มารับรองบุคคลได้

 
ปัจจุบัน สำนักงานเขตจตุจักรไม่มีการให้บริการเกี่ยวกับบัตรทองแล้ว ให้ท่านติดต่อสำนักงานเขตต่อไปนี้แทน
  1. สำนักงานเขตบางซื่อ             เบอร์โทรศัพท์ 0 2585 1542
  2. สำนักงานเขตหลักสี่              เบอร์โทรศัพท์ 0 2576 1140
  3. สำนักงานเขตบางเขน            เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 2568
  4. สำนักงานเขตลาดพร้าว          เบอร์โทรศัพท์ 0 2538 6531
สำนักงานเขตจตุจักร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

วันเสาร์ เปิดให้บริการเฉพาะฝ่ายทะเบียน เวลา08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง) เปิดให้บริการเฉพาะงานทำบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฏร (การแจ้งเกิด แจ้งตาย การแจ้งย้าย)

วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเฉพาะฝ่ายทะเบียน เวลา08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง) เฉพาะงาน แจ้งตาย