Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท
  2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท
  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท
  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท
  5. คนประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท

**สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ**

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่