Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศร่างขอบเชตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง