Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน (ชุดสื่อสัมผัสอัจฉริยะ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ห้อง