Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ(อ.ก.ก.)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ(อ.ก.ก.)
 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF


กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF