Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

มุมความรู้

ภาษาอาเซียนน่ารู้

ภาษาอาเซียนน่ารู้

ที่มา https://praneearamdilokratblog.wordpress.com
               แม้จะอยู่กันคนละพรมแดน พูดกันคนละภาษา ก็ไม่เป็นปัญหา หากรู้จักปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงบนความแตกต่าง
  • ไทยและลาว                      ใช้การไหว้
  • กัมพูชา                           จะคล้ายกับการไหว้ แต่จะโค้งศีรษะลงเพียงเล็กน้อย เอามือไว้ระดับหน้าอก
  • เวียดนาม                         จับมือ 2 ข้าง และ เด็กๆชาวเวียดนามจะกอดอกพร้อมกับโค้งตัวลงคำนับผู้ใหญ่
  • พม่าและอินโดนีเซีย              จับมือ
  • สิงคโปร์                           จับมือกันเบาๆ
  • ฟิลิปปินส์                         จับมือหรือโค้งคำนับ
  • บรูไนและมาเลเซีย               ผู้ชายจับมือกับผู้ชาย และผู้หญิงจับมือกับผู้หญิง อ่านต่อ