Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

มุมความรู้

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองเภสัชกรรม เปิดตัวแอพพลิเคชั่นช่วยเตือนภัยผลิตภัณฑ์อันตรายจาก ยา เครื่องสำอาง และอาหาร โดยเชื่อมต่อระบบกับกระทรวงไอวีที เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชนืง่ายสะดวกเร็วขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และไอโอเอส