Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

อบรม อปพร.

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Update ๒๑ เม.ย ๕๔)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตจตุจักร กำหนดฝึกอบรม อปพร. ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน และวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องวิภาวดีฯ ชั้น ๙ สำนักงานเขตจตุจักร