Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม