Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1818 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)