Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม