Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม