Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดเีซล จำนวน 5 เครือง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดเีซล จำนวน 5 เครือง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่มเติม