Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​จตุจักรตัดแต่งกิ่งไม้ยื่นล้ำผิวจราจรเกาะกลางถนนเทศบาลสงเคราะห์....
จตุจักรตัดแต่งกิ่งไม้ยื่นล้ำผิวจราจรเกาะกลางถนนเทศบาลสงเคราะห์.... 

(31มีนาคม2563) เวลา 08.00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ นางสาวภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ยื่นล้ำผิวจราจร บริเวณเกาะกลางถนนเทศบาลสงเคราะห์