Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

จตุจักรตรวจเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และนางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฉุกเฉินหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ 36 ซอยเทศบาลนิมิตรเหนือ 36 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ณ จุดเกิดเหตุ พบการปนเปื้อนของสารเคมีในบรรยากาศ คือ ก๊าซ formaldehyde 1.7 ppm ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และจากการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำ พบว่ามีการปนเปื้อนแอลกอฮอล์ สารกลุ่ม Isodecyl benzoate อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุมีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้เจ้าของบ้านได้ประสานกับบริษัท โกร์ กรีน เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากราชการเพื่อดำเนินการจัดเก็บกากของเสียอันตราย และซึ่งระหว่างรอขนย้ายได้แนะนำการเก็บรวบรวมกากของเสียอันตรายควรรวบรวมใส่ถังเพื่อลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เก็บรวบรวมจะต้องสวม PPE ในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะได้ติดตามและรายงานผลให้ทราบต่อไป...