Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จตุจักรล้างจุดพักขยะในพื้นที่...
(22เมษายน2562) เวลา 10.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.อรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่วางขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร