Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จตุจักรจัดเก็บขยะทิ้งนอกเวลา...
(14พ.ค.2562) เวลา 08.00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้นางสาวอรุณี สินสุข หัวหน้าฝ้ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บขยะทิ้งนอกเวลา ณ บริเวณถนนสายหลักในพื้นที่