Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​จตุจักรล้างทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารถนนสายหลัก-สายรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...
จตุจักรล้างทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารถนนสายหลัก-สายรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19... 

6 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.ภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง ป้ายรถประจำทาง ป้ายจราจร ถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่เขต เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19