Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​จตุจักรจัดเก็บผัก-เปลือกผลไม้และคัดแยกเศษผักทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณมูลฝอย และนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่...
จตุจักรจัดเก็บผัก-เปลือกผลไม้และคัดแยกเศษผักทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณมูลฝอย และนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่...

(6เมษายน2563) เวลา 15.00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส. ภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บผักและเปลือกผลไม้ และคัดแยกเศษผักเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักและเพื่อลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร