Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​จตุจักรทำความสะอาดศาลาพักผู้โดยสารในพื้นที่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19....
จตุจักรทำความสะอาดศาลาพักผู้โดยสารในพื้นที่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19.... 

(6เมษายน2563) เวลา 14.00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.ภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง ป้ายรถประจำทาง ป้ายจราจร ถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19