Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

​จตุจักรเก็บขยะทิ้งนอกเวลา-เศษวัสดุในพื้นที่...
จตุจักรเก็บขยะทิ้งนอกเวลา-เศษวัสดุในพื้นที่...

(5เมษายน2563) เวลา 08.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.ภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะทิ้งนอกเวลา และเศษวัสดุต่างๆ ณ บริเวณถนนสายหลักและสายรอง