Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จตุจักรกำจัดวัชพืชทางเท้าถนนลาดพร้าว...
(อาทิตย์ที่21เมษายน2562) เวลา 09.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.อรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและเศษวัสดุต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ บริเวณทางเท้า ถนนลาดพร้าวเขตจตุจักร