Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จตุจักรเก็บของชิ้นใหญ่หมู่บ้านเค.ซี.อาร์.
(อาทิตย์ที่21เมษายน2562) เวลา 09.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.อรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการทิ้งของชื้นใหญ่ไม่ใช้แล้ว และเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ หมู่บ้าน ซี.เค.อาร์. ซอยวิภาวดีรังสิต 5 เขตจตุจักร