Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จตุจักรปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองบางเขน...
(เสาร์ที่20เมษายน2562) เวลา 09.00-12.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.อรุณี สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และกำจัดมูลฝอย เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์ ณ บริเวณถนนเลียบคลองบางเขน เขตจตุจักร