Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
  •   เปิดอ่านเอกสาร PDF
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ​​​แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563