Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวสารกิจกรรม (เก่า) (O07)

จตุจักรทำความสะอาดชุมชนป่ากล้วย....
จตุจักรทำความสะอาดชุมชนป่ากล้วย.... 

(5มิถุนายน2563) เวลา 10.00 น.  
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้นางสาวภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชุมชนป่ากล้วย ชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่