Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวสารกิจกรรม (เก่า) (O07)

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

วันที่  5 มิถุนายน  2563 นายอาฤทธิ์  ศรีทอง  ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ นางอรศรี  ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่เขตจตุจักร