Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (ฺBFC)

รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
เดือน ประชาชน
จำนวนคิว จำนวนคิวที่รับบริการ
มกราคม 6,883 6,443
กุมภาพันธ์ 8,718 8,138
มีนาคม 7,624 6,888
เมษายน 5,551 5,229
พฤษภาคม 6,200 5,803
มิถุนายน 2,532 2,419
กรกฎาคม 902 832
สิงหาคม 5,080 4,446
กันยายน 2,467 1,454
รวม 45,957 41,652
เฉลี่ย 5,106 4,628
สูงสุด 8,718 8,138