Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562-7 มิถุนายน 2562 จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (โรงเรียนวัดเทวสุนทร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2562-7 มิถุนายน 2562 จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (โรงเรียนวัดเทวสุนทร) อ่านเพิ่มเติม