Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัด/จ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ประกาศเผยแพร่แผนกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์. อ่านเพิ่มเติม