Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัด/จ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2X8เมตร เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 ลำ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 2X8เมตร เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 ลำ) อ่านเพิ่มเติม