Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัด/จ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต จำนวน 195 รายการ) อ่านเพิ่มเติม