Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัด/จ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 9,600 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม