Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

Q&A ถาม-ตอบ

ค้นหา :
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งปัญหาที่แนะนำ

1. ทาง Facebook 

2. ทาง ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทาง Internet

3. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1555

4. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางซื่อ

เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสม่ำเสมอและข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามเรื่องฯได้

โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 3 - 5 วัน แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบจะติดต่อกลับไป หรือหากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับสามารถติดต่อได้โดยตรงกับฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-9977
หากท่านต้องการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV ให้เตรียมใบรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน (ใบลงบันทึกประจำวัน) มาแสดงที่สำนักงานเขต

กรณีที่ต้องการบันทึกภาพด้วยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาใบรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน(ใบลงบันทึกประจำวัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3. สื่อบันทึกภาพ เช่น Flash drive, DVD, CD, Memory card เป็นต้น

กรณีที่เหตุการณ์เกิดก่อน 15 วัน หรือ นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

ศูนย์ควบคุมระบบจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987, 0 2225 6972
บัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความสามารถมาทำบัตรใหม่ได้เลยที่สำนักงานเขตบางซื่อ

หากไม่ได้ทำบัตรประชาชนใบเก่าที่สำนักงานเขตบางซื่อ ให้เตรียมเอกสารที่ทางรัฐออกให้มีใบหน้าของเจ้าของบัตรด้วย เช่น ใบขับขี่, พาสปอร์ต เป็นต้น กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถนำพยาน(ญาติ) จำนวน 1 คน มารับรองบุคคลได้