Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562


 

รายงานการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


 

รายงานการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562


 

รายงานการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563