Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางซื่อ


 
 
ผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตบางซื่อ