Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ผอ.เขตบางนา ประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม (26/07/2562)