Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

เขตบางนาเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
#เขตบางนา เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 15-20 ก.ค.62

นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสาฯ มาก่อน ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ (ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตบางนา กำหนดเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00-16.00 น. , วันจันทร์ - ศุกร์) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติ ผู้สมัครจิตอาสาใหม่
- สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสาฯ มาก่อน 
- บุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card
- บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(มีเลข 13 หลัก)
- ผู้สมัครมีภูมิลำเนาเดียวกับสถานที่รับสมัครเท่านั้น (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เขตบางนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา โทร. 02 173 5253-7 ต่อ 6057-8 และ 02 173 5262 ในวันและเวลาราชการ

โดยกำหนดการพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” สามารถ Download ตาม Link https://apps.royaloffice.th

หรือ เฟสบุ๊ค "ประชาสัมพันธ์ เขตบางนา" และแฟนเพจ “สำนักงานเขตบางนา” สำหรับจิตอาสาฯ ในพื้นที่เขตบางนา

***ข้อมูล : ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.