Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจย่อยบางนา (รุ่งแสง)

ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

หมายเหตุ : จุดนั้เป็นเพียงจุดรับแจ้งเหตุ และรับแจ้งเอกสารหาย ไม่มีอำนาจในการสอบสวน และเป็นห้องปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เท่านั้น