Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โซนชุมชน

ชุมชนในพื้นที่เขตบางนา แบ่งเป็น  5 โซน
 
ลำดับที่ ชื่อโซน ประธานโซน โทรศัพท์
1. โซนเพี้ยนพิน นายสวง นิ่มน้อย 0 2173 6735
082 459 9208
2. โซนแบริ่ง-ลาซาล นางพัชรีรัตน์ พรรณทรัพย์ 081 809 0938
 
3. โซนอุดมสุข 1 นายปรัชญา จิระ 086 061 1462
 
4. โซนอุดมสุข 2 นายปราโมทย์ ชวาลไพบูลย์ 081 310 7758
 
5. โซนสรรพาวุธ นายอัฑฒ์ ศรีอาจ 0 2393 2555
082 488 1767