Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กลุ่ม :
ค้นหา :
      ไม่ได้แจกให้ทุกหลังคาเรือนค่ะ แจกให้เฉพาะชุมชน บ้านเรือนที่เข้าร่วมโครงการลดและคัดแยกขยะของ กทม. ค่ะ
ราคาลูกบาศก์เมตรละ 250 บาทค่ะ