Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

เขตบางนา ประชุมเตรียมพร้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 2564
#เขตบางนา ประชุมเตรียมพร้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ประชาชนและองค์กร โดยมีผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม​บางนา​ภิรมย์​ สำนักงานเขตบางนา