Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

บางนาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดศรีเอี่ยม
#บางนาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดศรีเอี่ยม

>>วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กราบนมัสการ พระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบไตรมาส ร่วมด้วย นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา นายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา

>>ในการนี้ สำนักงานเขตบางนา ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดูแลความสะอาด และอำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน