Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

เขตบางนา ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
#เขตบางนา ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมาย นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตบางนา โดยมี คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา