Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                                     ประจำปีงบประมาณ 2563
 
เดือน ปี รายละเอียด
ตุลาคม 2562 คลิกดูข้อมูลที่นี่
พฤศจิกายน 2562 คลิกดูข้อมูลที่นี่
ธันวาคม 2562 คลิกดูข้อมูลที่นี่
มกราคม  2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
มีนาคม 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
เมษายน 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
พฤษภาคม 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
มิถุนายน 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
กรกฎาคม 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
สิงหาคม 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่
กันยายน 2563 คลิกดูข้อมูลที่นี่