Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตบางนาจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตบางนา ประจำปี 2563
สำนักงานเขตบางนาจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตบางนา ประจำปี 2563