Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตบางนา จัดกิจกรรมแต่งกายแบบไทยเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีไทย