Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายการคลัง จัดโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน