Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการเขตบางนา กล่าวให้โอวาททหารใหม่ส่งเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563
นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กล่าวให้โอวาททหารใหม่ส่งเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 พื้นที่เขตบางนา จำนวน 22 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้ารับราชการทหารรับใช้ประเทศชาติต่อไป