Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา ร่วมแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร เขตบางนา ประจำปี 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ผิวชื่น พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร เขตบางนา ประจำปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา.